פרויקט בבדיקה AA

תמ"א 38-1 / במרכז העיר נהריה

פרוייקט התחדשות עירונית במרחק הליכה לים

מסלול חיזוק ועיבוי 38/1

פרוייקט ​בחלק הצפוני של מרכז העיר נהריה של חיזוק מבנה ישן בעל 3 קומות הכולל 8 יחידות דיור לחיזוק ושידרוג, ותוספת של 8 יחידות דיור חדשות + דירת גן

רווחים גבוהים

פיקוח צמוד

ניהול סיכונים

שיווק ומכירות

בדיקות הנאותות וההיתכנות הכלכלית של החברה עוסקות בייזום פרויקטים של בניה למגורים והתחדשות עירונית, והתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 עם בעלי הזכויות במקרקעין, יזמים קבלני ביצוע ועוד. החברה היזמית מציעה לשותפיה חלק ברווחי הפרויקט שיתקבלו מהתקבולים על מכירת דירות הפרויקט (בהתאם לחוק המכר) כאשר כל ניהול ביצוע הפרוייקט מתנהל תחת פיקוח צמוד ובשקיפות מלאה טל מול השותפים בפרוייקט.

שומרים על סינרגיה בין כל המחלקות בפרוייקט מהתחלה ועד למסירת הדירות

מסמכים אשר יסופקו כחלק מבדיקת הנאותות

אישור בדבר רישום הע"א לטובת השותפים אשר תירשמנה ביחידה הרישומית החדשה.
אישורי תשלום מס רכישה בעבור כל אחד מדיירי הבניין הוותיקים.
תעודות רישום השעבודים בגין האג"ח ברשם החברות.
דוח רבעוני בגין השימוש בכספי החברה לקידום הפרויקט בפועל כולל פירוט של ההתקדמות בכל תהליכי הבניה ורישוי של הפרויקט, עד לשלב תחילת הבניה.
החל מתחילת הבנייה החברה תספק לשותף דו"ח הוצאות והתקדמות מעודכן פעם ברבעון, הכולל את כלל התשלומים שנעשו עבור הפרויקט  בראשי פרקים הנ"ל: הכנסות מצטברות, הוצאות מצטברות, אחוז השלמה משוער יחסית לתקציב (וכיו"ב).

בסמוך למועד תום תקופת ההשקעה החברה תעביר לידי השותף  צ'ק בנקאי לטובתו, בגובה קרן ההשקעה וחלקו היחסי ברווחים כפי שיפורטו בהסכם ואשר יישמר בנאמנות עד להסרת כלל השעבודים הרשומים לטובתו.

אסטרטגיה שיווקית ומיתוג יוקרתי כדי להבטיח רווחים מיטביים

מעוניינים בפרטים נוספים ?
Translate »